Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Yazar Mesaj
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,144
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #1
11. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR (MEZHEPLER)
Üniteye başlarken aşağıdaki etkinlikler faydalı olacaktır.
Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.

Mezhep:Siyasi,ekonomik,tarihi sebeplerle dinin farklı anlaşılması ve bu farklılaşmanın zamanla sistematikleşmesi sonucunda ortaya çıkan ve gelenekselleşen yaşam birlikleridir.
Kısaca inanç ve davranış alanında ki düşünce gruplarıdır.
Mezhepler hayat şartlarına göre değişiklik gösterseler de –özellikle hak mezheplerin-ana ilkeleri Kuran ve sünnet’e uygundur.
Dinle mezhebi karıştırmamak gerekir.
Din insanlık tarihi boyunca hep varolmuş ana ilkeleri asla değişme yen değişmeyecek bir olgudur.Mezhepler ise ana ilkeleri aynı kalmakla birlikte zamana ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.
Mezhepler inanç alanında da davranış alanında da vardır.
İnanç alanında mezhepler 2 ye ayrılır;Ehl-isünnet /Ehl-i bid’at

İnançla İlgili Yorumlar(İnançla ilgili Mezhepler)
EHL-İ SÜNNET: Kuranı ve peygamberimizin doğru hadislerini rehber edinen H.z. Muhammed’in ve ashabının inanç konusunda gittiği yolu izleyenlere denir(ehli hak ta denir).Bilhassa dini kaynaklara dayanan meleklere ve Ahiret’e iman gibi konularda Kuran ve sünnet’e teslim olan topluluklardır.
Ehl-i sünnet ; Selefiye Eş’ariye ve Maturudiye diye 3e ayrılır.

1-SELEFİYE: (İlk alimler geçmiş İslam büyükleri)Ayet ve hadisleri aynen kabul edip yorum yapmayan peygamberimiz ve sahabenin inançta takip ettikleri yolu izleyen topluluktur.Eş’arilik ve maturidilik çıkıncaya kadar Şiiler dışındaki Müslümanlarda ( Sünni olanlar)yaygın olan inançtır.En belirgin özelliği inanç alanında akla rol vermemek,ayet ve hadislerle yetinmektir.Günümüzde amelde hanbeli olanlar itikatta selefidir.Dünya Müslümanlarının %2-3 ü selefidir.Aslına tam uymasa da en yoğun olarak Arabistandadırlar.
-İslam dünyasında hicri 2.asırdan itibaren ortaya çıkan sapık mezheplere ve aşırı akılcı tavırda olan Mu’tezile mezhebine karşı selefi metod yetersiz kalıyordu.Bu nedenle inanç alanında ayet ve hadisle birlikte akla da yer verecek yeni sistemlere ihtiyaç duyuluyordu.Böylece Maturudiye ve Eş’ariye mezhepleri ortaya çıktı.

2-MATURİDİYYE:İnanç alanında imam Maturidi ye uyanlara verilen isimdir.(Maturid Türkistandaki Semerkand şehrinin bir köyüdür kendisi burada doğduğundan bu ismi almıştır.Asıl adı Muhammed bin Mahmude bu Mansur’dur.Aslen Türktür.Mezhepler tarihi,fıkıh ve tefsir alanında uzmandır.Eserlerinde ehl-i sünnet prensiplerini dini ve akli delillerle savunmuş,özellikle Mu’tezile ve Şiiliği eleştirmiştir.)
Maturidilik inanç alanında ayet ve hadisle birlikte aklı da dinin anlaşılmasında gerekli bir temel kabul etmiştir.Maveraünnehir gibi kapalı bir havza da ortaya çıktığından ve o zamanın ilim merkezleri olan yerlerden uzak bir bölgede yayılması sebebiyle Eş’arilik kadar yaygınlaşmamıştır.Ehl-i sünnet’in temel görüşlerinde Eş’arilerle aynı görüşte olmasına rağmen bazı konularda kendine has görüşleri vardır.Bazıları şunlardır; a)Dini uyarı (tebliğ) olmasa da insan akılla Allah’ı bulabilir.
b)İyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir.Allah(c.c.)bir şeyi güzel olduğu için emretmiş kötü çirkin olduğu için yasaklamıştır. c)İnsanda başlı başına bir cüz’i(küçük çaplı)irade vardır.Kul iradesiyle seçimini yapar Allah ta kulun seçimine göre o fiili yaratır.
d)Allah(c.c.)kulun gücünün yetmeyeceği, kapasitesini aşan şeyleri kul’a yüklemez sorumlu tutmaz.
Bugün dünyadaki Sünni Müslümanların yarıdan çoğu (yaklaşık%53’ü),Hanefidir Hanefilerin büyük çoğunluğuda Maturididir.Türkiye,Balkanlar,Orta Asya Çin ve Pakistan da yaygındır.Genellikle Türkler itikatta Maturidi Fıkıhta Hanefidirler.(Fıkıh:İbadet ve hukuk konuları / İtikat:İnanç konuları demektir )
3-EŞ’ARİYYE: İnanç alanında Ebul Hasan el Eş’ari nin görüşlerini benimseyenlere verilen isimdir.
Maturidilikten farklı bazı görüşleri şunlardır; a)Kendilerine dini bilgi ulaşmayanlar aklıyla Allah’ı bulmak ve ona inanmakla sorumlu değildir. b)Kul da başlıbaşına bir cüz’i irade yoktur.Kul ister:Allah dilerse o fiili yaratır (yaptırır)dilerse yaratmaz. c)Allah kulun gücünün yetmeyeceği şeyleri kula yükleyebilir
d)İyi kötü güzel çirkin akılla değil dinle bilinir.Yani bir şey Allah emrettiği için güzel yada iyi yasakladığı için çirkin yada kötüdür.
Eş’arilik hicaz Kuzey Afrika Mısır ve İspanyada yayılmıştır Sünni Müslümanların %40 kadarı Eş’aridir
Selef inancına Maturidilikten daha uzaktır.

1(Mutezile:Başlangıçta ehli sünnet içindeydi zamanla akla ayetten fazla değer vermeye başlamıştır.)
2-Şia(Şiilik ilmi olmaktan çok siyasidir,birkısmı (mesela ülkemizdeki Caferiler)ehli sünnet’e yakındır.
yirmiye yakın gruba ayrılmıştır.İran’ın resmi mezhebi durumundadır
3-Hariciye(İslam tarihinde ilk terörist gruptur ibadet yapmayanı kafir sayarlar)
4-Mürcie(hariciye ye tepki olarak çıkmıştır ibadeti gereksiz bulup iman yeterli bulmuşlardır)
5-Cebriye(insanın yaptığı şeylerde sorumluluğu kadere yüklemişler iradeyi yok saymışlardır)


Fıkhi Yorumlar
Ameli Mezhepler:Davranış,ibadet ve hukuk alanında oluşmuş mezheplerdir
Hanefilik:İma-ı Azam ebu HANİFE nin görüş ve eserlerinin referans alındığı mezheptir.Ülkemizin büyük çoğunluğu bu alimin mezhebine uyar.
Şafiilik:İmam Şafii nin görüşlerinin esas alındığı mezheptir.
Malikilik:İmam Malik bin Enes in görüşlerinin esas alındığı mezheptir.
Hanbelilik:İmam Ahmet bin Hanbelin görüşlerinin ve eserlerinin esas alındığı mezheptir.
Bu mezhepler arasında ana ilkelerde bir fark yoktur bazı ayrıntılar farklıdır.
(Bu Mesaj 03-16-2010 00:43:12 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilhan AKMAN.)
03-16-2010 00:39:57 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
suhuf Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 3,722
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 1105
Mesaj: #2
RE: 11. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Allah razı olsun hocam.
yararlı olacak inşaallah.

Duvara Asmak İçin Değil, Bağra Basmak İçin İndi Kur’an...
03-16-2010 01:06:24 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS