Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MEB Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Yazar Mesaj
7.Mehmet
Unregistered

 
Mesaj: #1
MEB Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Tebliğler Dergisi
: 30.1.1995/2423
Ek ve Değişiklikler:
1) 27/11/1996 tarih ve 166955 sayılı Makam Onayı
Not : Ek-2 Çizelge değiştirildi.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/02/1983 gün ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile
yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik"in 33. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Merkez Teşkilatı", Bakanlığa doğrudan bağlı kurul, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,
"Taşra Teşkilatı", Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatı dışında kalan okul ve kurumları,
"Aday memur", bu Yönetmelikte belirlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlere tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları,
"Aslî memur", adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlerin hepsinde başarılı olan ve bu süre sonunda olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılanları,
"Adaylık eğitimi", aday memurların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerim içine alan eğitimi,
"Temel eğitim", aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimi,
"Hazırlayıcı eğilim", aday memurlara atandıkları hizmet sınıfları ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitimi,
"Uygulamalı eğitim", aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak yaptırılan stajı,
"Sınav", temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için aday memurların bilgi seviyelerini ölçme işlemini,
"Değerlendirme", temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile uygulamalı eğitim sonundaki bilgi ve beceri seviyesini ölçme işlemini,
"Rehber öğretmen", aday öğretmeni yetiştirmek üzere görevlendirilen öğretmeni,
"Rehber eğitici", aday memuru yetiştirme görevi verilen eğiticiyi,
"Yıl", bu Yönetmelik ile belirlenen eğitimlerde toplam bir takvim yılı esasına göre geçen süreyi,
"Öğretim yılı", öğretimin başladığı tarihten itibaren bunu takibeden öğretim yılının başlamasına kadar geçen süreyi,
"İlgili birim", memurun görevli bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü veya merkez teşkilatı bünyesinde adaylık islemlerinin yürütüldüğü birimi,
ifade eder.

alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
07-21-2010 23:50:35 PM
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS